Gratis masterclass ‘Be your brand’

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf: 17 mei 2022

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Anouk Strijbos fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Anouk Strijbos fotografie worden aangepast.
4. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Anouk Strijbos fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de fotoís gemaakt. Anouk Strijbos fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste fotoís, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. Anouk Strijbos fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke fotoís wel of niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op fotoís die volgens Anouk Strijbos fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

2. Boekingen

1. Een fotoshoot boeken gaat altijd mondeling of per mail.
2. Eventuele reiskosten van Anouk Strijbos fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan, tenzij anders vermeld.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Anouk Strijbos fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een
proportionele prijs.
4. Bij akkoord dient u een aanbetaling te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van Anouk Strijbos fotografie.
5. De aanbetaling word niet terugbetaald wanneer u de fotoshoot toch niet door wilt laten gaan.
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen fotoís gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Anouk Strijbos fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Anouk Strijbos fotografie heeft moeten maken.
7. Uw fotoreportage en uw fotoís zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

3. Betalingen & levertijd

1. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
2. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
3. Uw fotoreportage en uw fotoís zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
4. Er zal van te voren een aanbetaling plaats vinden om de fotoshoot definitief te maken. Dit bedrag gaat van het totale bedrag af. Indien de fotoshoot niet doorgaat, bent u de aanbetaling kwijt.
5. Fotografie behoort indien anders aangegeven vooraf betaald worden.
6. Wanneer er binnen het geschreven termijn en twee aanmaningen nog niet de rekening betaald is, zal er een incassobureau ingeschakeld moeten worden op de kosten van de klant.

4. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotoís schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiÎle klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
6. Wanneer de fotoshoot langer duurt dan van te voren is ingepland zullen er extra kosten verrekend worden.

5. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Anouk Strijbos fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Anouk Strijbos fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren offline, zorg dan dat Anouk Strijbos fotografie vermeld staat.
3. Op alle fotoís van Anouk Strijbos fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom verplicht om Anouk Strijbos fotografie bij offline publicatie te benoemen met de naam Anouk Strijbos fotografie.
4. Anouk Strijbos fotografie mag de fotoís, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken online. Anouk Strijbos fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar. Wilt Anouk Strijbos fotografie fotoís gebruiken voor een publicatie of drukwerk dan zal Anouk Strijbos fotografie dat altijd overleggen.
5. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Anouk Strijbos fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Anouk Strijbos fotografie.
6. Bij offline publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: Foto: Anouk Strijbos fotografie of ìFoto: anoukstrijbos.nl. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten. Voor social media en website word hierin een uitzondering gemaakt. Wel zal Anouk Strijbos fotografie het waarderen wanneer de naam alsnog word vernoemd.
7. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
8. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u zelf een backup moeten maken, de fotoís zullen 2 maanden na de shoot vernietigd worden.
9. Er mag om geen enkele reden fotoís bewerkt worden zonder toestemming van Anouk Strijbos fotografie.
10. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Anouk Strijbos fotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Anouk Strijbos fotografie dan ook.
11. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Anouk Strijbos fotografie. Bij inbreuk komt Anouk Strijbos fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Anouk Strijbos fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding.